Forbudt å kjøre opp bakken til skole: - Foreldre gir blaffen

foto