Vedtok å kutte ut flere kommunestyre-representanter

foto