Sauene er blitt færre, men kåringen av det beste dyret er fortsatt et populært innslag i et ellers rikholdig program inne i Soknahall og på plassen utenfor. Dyr, redskap, tradisjon, håndtverk, lotteri og mat er stikkord for dagens bygdadag.

Soknedal sentrum var pyntet med flagg lørdag, og mange hadde tatt turen for å få med seg begivenhetene.

Les mer om bygdadagen i papirutgaven tirsdag.

DYR: Innhegningene med kalver, lam og kanniner var populære, særlig blant barna.
PREMIELAM: Andreas Fagerbæk hjelper bestefar Eivind Fagerbæk med årets beste lam.
MOTORER: Lars Heggvoll viste fram gamle motorer. Dette er en amerikansk modell, produsert rundt 1920.
RIDETUR: Rideturer er god butikk. Det fikk Siri Elise Røe (i midten) erfare. Her sammen med Sigrid Hanshus (til hest) og Anette Grønn Håkonstad.
INNE: Håndtverk av mange slag var stilt ut inne i Soknahall.
BYGDEKVINNELAGET: Når det skjer noe i bygda, stille bygdekvinnelaget opp. Her representert med Ingeborg Nyhus, Jenny Buun, Magny Fagerbekk, Kjellfrid Norset, Karen Stensås og Jorunn Fossum.