Farevarsler for flom, skred og is

Meteorologisk institutt melder om stor flomfare og ber folk holde seg unna elver og bekker med stor vannføring. Foto: John Lerli, arkivfoto