- Om en brøytepinne eller refleksstolpe langs veien plutselig «slukker», bør du passe på