Usynlige dyr har gitt drikkevannet i Melhus et unikt og kostbart problem