Forsøker å bevare rødlistet laks: - Et stort steg i riktig retning