Frykter nye ras, vil bruke millioner på rassikring