13 bedrifter i Gauldalen får lønnstilskudd til sommerjobb

foto