Siste kommunestyremøte for ordføreren og mange representanter