Da meldingen om brannen i et trelastlager på Støren kom i natt, ble det umiddelbart slått full alarm. Brannmannskaper fra hele Gauldalen rykket ut og deltok i slokkingen. Det samme gjelder et høyderedskap fra Trondheim. Totalt var det ni brannbiler og flere titalls brannmenn på stedet.

Les også: Bygningen kan kollapse

Les også: Totalskadd i brannen

Varslet naboene

Ambulansepersonell var tidlig på stedet etter at meldingen om brannen kom. De startet umiddelbart varsling av beboere i et boligområde et par hundre meter fra brannstedet.

Les også: Fryktet brannen skulle spre seg

Les også: Påvirker ikke leveransene

– Vi fryktet spredning dit, og beboerne ble vekket for å være klar til en eventuell evakuering. Det viste seg å ikke å bli nødvendig, sier politiets innsatsleder Roar Selvnes.