- Det er noe nytt og svært gledelig, sier Geir Are Nyeng, avdelingsleder ved kommunens lønns- og personalkontor, til Trønderbladet.

Ca. fem årsverk

Hvor mange nye stillinger det er snakk om, er ennå ikke endelig fastlagt. Det har med turnusordninger å gjøre og stillingsstørrelser. Men sektorsjef Lars Frisvold innenfor helse- og omsorg antyder at det dreier seg om rundt fem årsverk totalt sett for hjelpepleiere, sykepleiere og renhold.

Av de vel 70 søkerne er det 16 personer som er ute etter jobbene innen renhold. Til tider har kommunen hatt store vanskeligheter med å rekruttere folk til renholdsstillingene, men det ser nå ut til å være et tilbakelagt stadium.

Renholder med fagbrev

Også innen pleie- og omsorg har kommunen slitt med rekrutteringen. Avdelingslederen ved lønns- og personalkontoret legger ikke skjul på at han synes det er meget positivt med responsen denne gangen og at det er så mange som vil jobbe på helsesenteret.

Nyeng har ikke noen forklaring på hvorfor situasjonen har snudd slik og at kommunen nå plutselig sitter med en overflod av søkere. Flesteparten av søkerne er fra Midtre Gauldal, men det er i tillegg en god del som har meldt sin interesse utenfra.