– E6 er den viktigste veiforbindelsen vi har i Norge. 29. juni kommer statsråd Ketil Solvik-Olsen hit, og da skal vi høre om statsråden kan få låne en spade for å få tatt det første spadestikket, sa statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i sitt foredrag under næringskonferansen i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen på torsdag.

Næringskonferansen ble holdt på Trøndertun folkehøgskole, og samlet nesten 70 deltakere.

Gjennom Trønderbladet har statsråd Solvik-Olsen (Frp) sagt at han ønsker å ta det første spadestikket for E6 Soknedal. I slutten av juni drar han på en E6-turne fra nord til sør, og 29. juni er turen kommet til Sør-Trøndelag. Da skal han ifølge statssekretæren, ta det første spadestikket for E6 Soknedal.

10 dager før behandler Stortinget bompengesøknaden for E6 Soknedal, og statssekretær Karlsen sa også at det sannsynligvis blir byggestart for E6 Soknedal i år. Statens vegvesen har varslet at de er klar til å starte bygginga, og at anbudsfristen er 15. juni. Bompengesøknaden må være behandlet før det blir byggestart.

Les mer om Bompengesøknaden

Samferdsel

Regjeringas ambisiøse samferdselssatsing gjennom Nasjonal transportplan (NTP), var hovedtemaet i statssekretærens foredrag, og han viste til at regjeringa har to tydelige mål. Det ene er bedre og smartere hverdagsreiser, og det andre er økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Ambisjonen er at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Selv har han en dieselbil, og bebudet at han vil selge den.

Resten av E6 sør

I år setter av regjeringa av 63,1 milliarder kroner til samferdsel, og ønsker veibygging, tunnelsikring og at vedlikeholdsetterslepet kortes ned. E6 sør står lavt ned på prioriteringslista, men statssekretæren hadde tro på at det vil være mulig å endre på dette. Nye Veier har lovt at E6 sør kan bli påbegynt i 2022.

– I 2013 var statusen at det var satt av fem milliarder kroner til E6 sør som kostet 16 milliarder kroner, og det var ikke engang satt av penger til en ny godsterminal. I 2017 ligger det inne 16 milliarder kroner til E6 sør, og det er lagt inn penger slik at vi slipper en innsnevring av E6 i Melhus, sa Karlsen.

Karlsen skisserte en teknologisk utvikling som kanskje ikke gir behov for firefelts vei, fordi det i stedet blir en vei i lufta.

foto
Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet.