- Melhus Høyre har i mange år forsøkt å få gjennom en trase for rekreasjonskjøring. Vi ønsker å få til en prøvetrase, sier varaordfører Stine Estenstad (H).

Flå/Lundamo

Under kommende kommunestyremøte vil Stein Eidsmo Hova (H) ta opp spørsmålet om snøscooterløype. Han foreslår at kommunestyret ber rådmannen utrede, planlegge og starte etablering av ei snøscooterløype for rekreasjonskjøring.

Løypa foreslår han legges til området Flå/Lundamo, og at den knyttes til løyper i nabokommuner. Den skal være ei prøveordning over tre år.

- Både Oppdal og Selbu har snøscooterløyper, og har gjort gode erfaringer, sier Estenstad.

Les også: kommunen samlet aktører

Loven er endret

Motorferdselsloven er endret slik at kommunene kan åpne for snøscooterløyper som også kan benyttes til rekreasjonskjøring.

- En del kan ikke benytte seg av utmarka uten å bruke snøscooter. Snøcooterløyper har vært et savn for snøscooterklubber, og det er blitt slutt på eldreturene i Flåmarka, sier Estenstad.

Å få til ei snøscooterløype over natta er ikke mulig å få til, opplyser Estenstad. Hun viser til at det er et omfattende lovverk, og at det må lages en plan for ei løype. Planen må inn som en del av planstrategien kommunestyret skal vedta.

Les også: forlenget sesongen for snøscooterkjøring

Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti er blitt enige om en politisk plattform, og i samarbeidserklæringa inngår snøscooterløype.

Les også: politisk plattform

Ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal stiller seg ikke uvillig til at ei snøscooterløype i Melhus kan koble seg på ei løype i Midtre Gauldal. Selv bruker han snøscooter i næringsmessig sammenheng.