Jeg var så heldig at jeg fikk fanget følgende billedserie av hvitvingesvartterna som besøkte Gaulosen i mai i år.

Legg merke til hvor lange vingene er i forhold til kroppen.

Uvanlig besøk

Tirsdag 10. mai kom det melding om hvitvingesvartterne ved Gaulosen

Arten hører egentlig hjemme i Øst-Europa og Russland.

Denne uvanlige sumpterna er faktisk observert et par ganger ved Gaulosen tidligere, sist i 1997, men for svært mange ornitologer var dette en meget gild art å få med seg.

Den holdt seg i området i seks dager og viste seg etter hvert også å være både tillitsfull og fotogen. Et av årets høydepunkter for min del, iallfall.

Fuglen er faktisk ikke så mye lengre enn en stær, men virker vesentlig større i flukt på grunn av de lange vingene som gir den en elegant, dansende flukt. Den jaktet føde blant annet over fjæra, der den så ut til å fange mark.