Fire steder i Skaun kommune ble på siste kommunestyre innvilget skjenkerett ut januar 2012.

Tre av skjenkestedene er i Buvika: Snefugl gård hos Arnstein Saltnes (bildet), Buvik kafé & selskapsmat ved Idun Kvernberg og Kleivan vekst og utvikling på Ilhaugen hos Liv Aastad. Det siste stedet er Tråsåvika camping på Viggja hos John Wiggen.

Den innvilgede skjenkeretten forutsetter at det ikke framkommer negative uttalelser fra lensmannen i Skaun eller NAV.

Rådmannens forslag ble vedtatt mot én stemme; Reidar Hovtun i Krf stemte imot alle ganger

HERBERGET: Liv Aastad tar gjerne imot overnattingsgjester i herberget i det ombygde fjøset, og har nå fått skjenkebevilling. Foto: Gunn Heidi Nakrem