Lovbrytere under 18 år skal få en ny sjanse gjennom Restorative justice.

- Restorative justice gir ungdom som er beryktet, en ny sjanse og kan føre til personlig vekst. Utgangspunktet er å få gjenopprettet skader framfor å straffe, sa Ketil Leth-Olsen da Melhus kommunestyre ble orientert om metoden.

Samarbeidsavtale

Melhus kommunestyre har sagt ja til å bruke 603.000 kroner på en samarbeidsavtale mellom kommunen og konfliktrådet i Sør-Trøndelag i perioden 1. september 2008 til 31.desember 2010. Klæbu og Malvik har også vedtatt å delta i prosjektet.

Trondheim driver et tilsvarende prosjekt, og Kjetil Leth-Olsen fortalte kommunestyret om erfaringene derfra.

Den skal særlig brukes der politiets straffeopplegg ikke passer så godt. Ungdom får tilbud om en annen type "jury". Partene møtes under et stormøte, og der får lovbryteren høre offerets historie. Under stormøtet møtes også ulike hjelpeinstanser.

- Kriminelle møter ofte ikke sine ofre, og hevder at bedrifter tjener på innbrudd. Gjennom dette kan vi vise dem konsekvensene, sa Leth-Olsen og Anderskog understreker at det er viktig å høre offerets historie.

Ikke bestevenner

På spørsmål fra Magne Ranum (H) om kriminelle løpebaner blir avbrutt, svarte Leth-Olsen at 90 prosent ikke begår nye kriminelle handlinger. Prosjektet ble startet i 2006 og er et prestisjeprosjekt for seks departementer. Målet er ikke at lovbryter og offer skal bli bestevenner, men begge parter føler de kan komme seg videre.

FULGTE MED: Politikere i kommunestyret fulgte interessert med da Ketil Leth-Olsen og Solveig Anderskog fortalte om erfaringene fra prosjektet i Trondheim.