Solbakken familiebarnehage i Eggkleiva ønsker å utvide barnehagen med ei gruppe større barn. Rådmannen i Skaun er positiv til forslaget.

Etter førsteinntaket for neste barnehageår står 14 barn på venteliste for plass i kretsen Eggkleiva/Venn. Skaun kommune har dermed behov for flere plasser, og rådmannen mener det vil være riktig å la Solbakken familiebarnehage lov til å utvide til dobbel gruppe.

– Trygt og landlig

Familiebarnehagen i Eggkleiva ble startet opp i august i fjor med ei gruppe, og eier Elise Kimo søker nå om å utvide med ei gruppe større barn. Barnehagen er tilknyttet 2,5 mål hage, og hovedvekten for den nye gruppa vil være på uteaktivitet. Nettopp de trygge, landlige omgivelsene som barnehagen ligger i, er en av grunnene rådmannen peker på for å gi familiebarnehagen lov til å utvide.