På grunn av et ledningsbrudd på Frøset ble hele Støren uten vann tirsdag formiddag. Ifølge ingeniør Steinar Nylænde skal vannet komme tilbake i løpet av dagen.

- Vi fikk et brudd på en eldre ledning da vi skule koble det nye boligfeltet på Frøset til det kommunale vannettet. Selve påkoblingen gikk fint, men gammelledningen tålte ikke trykket, og det gikk hull på den, på verst tenkelige tidspunkt. Hullet er nå reparert, men vi tør ikke kjøre fullt trykk på etterfyllingen fra vannkilden, så det kan gå noen timer før vannet er tilbake. Akkurat hvor lenge vet jeg ikke, men det er snakk om noen timer, i hvert fall så lenge vi ikke har maksimal uflaks og får et brudd til, sier Nylænde.

Hele Støren er for tiden uten vann, og skolene har sendt hjem elevene. Inspektør Haldor Barikmo ved Midtre Gauldal ungdomsskole melder at de permitterte elevene klokken 10.

- Vi vet ikke når vannet kommer tilbake, men det sier seg selv at vi ikke kan drive skole særlig lenge uten vann, sier han.

I servicetorget på rådhuset rapporteres det om telefonstorm fra vannløse støresbygger.

Et kort opphold i vanntilførselen på grunn av den planlagte tilkoblingen på Frøset var annonsert, men pausen ble altså mye lenger enn planlagt. Påkoblingen ble gjort rundt klokken seks i morges, og like etter gikk det hull på ledningen som førte til full stopp i vanntilførselen på Støren.

LEDNINGBRUDD: Da det nye boligfeltet på Frøset skulle kobles til kommunens vannett, gikk det hull på en av de gamle ledningene, som ikke tålte trykket. Bildet viser tilkoblingen på Frøset.