I Melhus får alle innbyggerne tilbud om vaksine mot svineinfluensa, og kommunelege Knut Hjelmeland råder alle til å ta vaksinen.

Vaksinene er ennå ikke kommet til Melhus, men ventes i løpet av kort tid. De første dosene gis til risikogrupper, mens resten av innbyggerne får tilbud om vaksinasjon i den første uka i november. Kommunelegen opplyser at dette skjer på skoler rundt om i kommunen.

De som prioriteres først før massevaksineringa skjer, er ifølge Hjelmeland beboere på sykehjem og helsepersonell som må være på jobb. Barn og unge ser ut til å ha vært særlig utsatt for å få svineinfluensa, men Hjelmeland sier at det ikke er nok vaksinedoser nå til å gi til disse gruppene først.

Ringes ned

Mange ringer til legesenteret for å høre om de kan få tatt vaksine mot svineinfluensa, men der tilbys ikke vaksinen.

- Det er lite heldig at ansatte ved legensetneret må drive parlamentering med folk som vil ha vaksine når syke forsøker å komme gjennom på telefonen, sier Hjelmeland.

Han ber derfor folk vente til uke 45. I Melhus er det bestemt at hver enkelt skal betale 150 kroner for å få satt vaksinen. Selve vaksinen er gratis, men de som setter vaksinen vil ha kompensasjon for nødvendig utstyr og arbeid.

Folk har vært urolige for at de kan bli syke før vaksinen kommer. Hjelmeland sier at dersom folk er urolige og har svak helse, bør de ikke reise til steder der det er mange influensasyke. Hans råd er at folk da holder seg hjemme.

Hittil er det ikke kommet meldinger om bivirkninger, og Hjelmeland vil selv ikke nøle med å ta vaksinen.

Få smittet

Foreløpig har svineinfluensaen i liten grad slått til i Melhus.

- Det har ikke vært mange positive funn. Vi har tatt rundt 100 prøver, og 8-10 hadde svineinfluensa. Alle var smittet i Syden. Resten har hatt vanlig influensa, og den har gått siden i sommer. Vi har ikke kapasitet til å teste folk, og vi har fått beskjed fra laboratoriet på St. Olavs hospital om at de ikke har kapasitet til å teste prøver. Vår oppgave er å sjekke helsetilstanden til folk, og ingen har hittil vært så alvorlig syke at de er blitt lagt inn på sykehus, sier Hjelmeland.