– Kunne fort blitt en fatal situasjon

En krok til spennband hadde gått inn i dekket. Dekket lekket luft, og skaden på corden som gir dekket bæreevne og stabilitet, var ødelagt der kroken gikk inn. Foto: Statens vegvesen