UP-sjefen: – Det er enormt mye sikrere å kjøre på de nye veistrekningene

foto