Elever fra Gauldal videregående skole skal kjempe med finalister fra 15 fylker under Nasjonal Gründercamp i Trondheim over helga. Finalen varer i 24 timer, og det gjelder å finne den beste løsningen på framtidas fornybare energi.

De 124 finalistene er silet ut under lokale gründercamper, hvor nærmere 2500 elever fra videregående skoler har deltatt.

Finalen fra mandag til onsdag foregår på Charlottenlund videregående skole

Framtidas energiutviklere

De som er unge i dag må finne nye løsninger på framtidas energiutfordringer. I dette prosjektet lærer elevene mye om energieffektivisering, ny teknologi, fornybar energi og klimautfordringer – og de får mulighet til å bruke teorikunnskapene sine på reelle utfordringer. Dette er en læring som knytter teori og praksis sammen, og som gir lærelyst, sier Ingrid Dahl Furunes, fungerende daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.