Utvalget går mot kommunedirektøren i konsesjonssaken på Singsås