Digre fortsetter på topp for Midtre Gauldal KrF

foto