Starter å bygge vegen til Støren Sør ved nyttår

foto