Sykepleiermangel kan føre til færre sykehjemsplasser på Hølonda

foto