Strammer inn på besøk til Midtre Gauldal sykehjem

foto