I fjor anmeldte NAV 83 personer for trygdesvindel i Sør- og Nord-Trøndelag, og ifølge ei pressemelding er dette en økning sammenlignet med året før. Totalt skal de 83 personene ha svindlet til seg 12,7 millioner kroner i trygdeytelser de ikke skulle ha hatt.

Dagpenger

- Flest er anmeldt for svindel med dagpenger. 61 personer er anmeldt for til sammen 9,2  millioner kroner. Dette er en økning fra 2016 på 1,6 millioner kroner. 16 personer er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger med kr 2,2 millioner kroner som er en økning på cirka 900 000 kroner fra året før, opplyser NAV i pressemeldinga.

I Sør-Trøndelag ble 54 anmeldt i fjor mens det var 51 året før. Anmeldt beløp har gått litt ned i Sør-Trøndelag, mens det gikk litt opp i Nord-Trøndelag. Sørtrøndere er anmeldt for å ha svindlet til seg i underkant av 8,6 millioner kroner.

Ifølge pressemeldinga er den største enkeltsaken som er anmeldt, på mistenkt bedrageri av både dagpenger og uførepensjon for nærmere 700.000 kroner. NAV opplyser at de fleste sakene som er anmeldt, er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre.

– NAV og Norge er helt avhengig av et velfungerende arbeidsliv. Ved opprettelse av A-krimsenteret i Trondheim i 2016, samarbeider vi nå enda tettere med politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten mot kriminalitet i arbeidslivet. Felles kontroller og tverretatlig samarbeid skal blant annet bidra til å både forebygge og avdekke trygdesvindel, uttaler avdelingsdirektør Jannike Syse i NAV kontroll nord.

Tiltalt for NAV-svindel i Melhus

I februar starter rettssaken mot en mann i 50-årene som skal ha svindlet NAV Melhus for 374,265 kroner i uførepensjon med barnetillegg. Ifølge tiltalen skal mannen samtidig hatt arbeidsevne og ha mottatt arbeidsinntekt og annen næringsinntekt med mer enn folketrygdens grunnbeløp i perioden 1. oktober 2012 til 31. mars 2014.