• Vidid.no

Enkeltpersonforetak. Produksjon av møbler. Innehaver er Arvid Noralf Høgsteggen.

  • Tone Liabø

Enkeltpersonforetak. Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur.

  • Norsk Virkesmåling avd 484 Støren

Tjenester tilknyttet skogbruk.

Les også: 23 nye selskaper i Melhus

  • Nils Olav Fossum

Enkeltpersonforetak. Melkeproduksjon på storfe, Fossumgardan i Soknedal.

  • Lucient Produksjon AS

Utvikle, produsere og selge deler til skytevåpen samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Administrerende direktør er Bernt-Erik Røst, styreleder er Thomas Meidell Løsnes.

  • Gjøran Engesmo

Enkeltpersonforetak. Ingen bransje oppgitt.

  • Støren seniornett

Frivillig lag og innretning. Styreleder er Ragnar Wisløff.

  • Kaboro Invest AS

Forestå eiendomsutvikling, rådgivning og investeringsvirksomhet, herunder handel med aksjer, verdipapirer og eiendom. Administrerende direktør og styreleder er Eivind Arne Bjerkset.

  • K.a.fossum

Enkeltpersonforetak, ingen bransje oppgitt. Innehaver er Kjell Arne Fossum.

  • Hakar Invest AS

Å forestå eiendomsutvikling, rådgivning og investeringsvirksomhet, herunder handel med aksjer, verdipapirer og eiendom. Administrerende direktør og styreleder er Harry Ingemar Flatås.