I fjor investerte Sør-Trøndelag fylkeskommune for 1,3 milliarder kroner, og av dette gikk 837 millioner kroner til vei. Resten gikk i hovedsak til utbygging av Malvik videregående skole og til Fagskolen i Trondheim.

Les også: Vil bli sjef for 4400

Kuttet i AtB

Lånegjelda er på 4,6 milliarder kroner. Fylkeskommunen betalte 60 millioner kroner i renter og 158 millioner kroner i avdrag.

I fjor manet fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, som er fra Hovin, til sparing etter at fylkeskommunen slet med minustall. Ett av stedene som merket sparekniven, var AtB som organiserer busstrafikken.

Les også: Spådde at AtB ville bli stoppet

Mindre til pensjon

I 2014 klarte fylkeskommunen å snu minustall til pluss, med et forbedret driftsresultat på 258 millioner kroner sammenlignet med 2013. Også i 2015 gikk Sør-Trøndelag fylkeskommune i pluss, med et regnskapsmessig resultat på 132,2 millioner kroner.

- Dette er gode tall. Vi har kontroll på driftsutgiftene. 2015 var et bra år, som gjør at vi kan ha handlefrihet fremover, sier Mjøen i en pressemelding. Fylkesrådmannen sier at for en velferdsprodusent som fylkeskommunen er det ikke et mål om å gå med størst mulig overskudd, men de må ha kontroll på økonomien. Årsaken til overskuddet er blant annet at skatteinngangen ble 36 millioner kroner høyere enn statens anslag, at renteutgiftene ble 45 millioner lavere enn antatt og 35 millioner mindre i pensjonsutgifter enn beregnet,heter det i pressemeldinga.

Bruker 3,7 milliarder

Det totale driftsbudsjettet til fylkeskommunen er på 3,7 milliarder kroner. Mjøen la frem de foreløpige regnskapstallene for fylkesutvalget fredag. 13. april blir de reviderte tallene lagt frem for komiteene, før det blir endelig vedtak i fylkestinget senere samme måned.