Mannlige bilister har langt større tro på egne kjøreferdigheter enn kvinner. Samtidig er tre av fire drepte i trafikken menn. – Overmot er farlig, og ferietiden er høytid for ulykker. Kjør forsiktig, sier Svein-Erik Rastad, informasjonsrådgiver i TrygVesta.

138 mennesker mistet livet i trafikken i første halvår i år. 110 av disse er menn. Det er det høyeste ulykkestallet siden 2002.

Bilsjåfører utsatt

- Menn er sterkt overrepresentert på alle skadestatistikker. Dette er betenkelig, og kan ha sammenheng med hvordan de ser på seg selv og egne kjøreferdigheter, sier Svein-Erik Rastad, informasjonsrådgiver i TrygVesta.

En undersøkelse som Respons har utført for TrygVesta viser at menn har større tro på egne kjøreegenskaper enn hva som er tilfelle for kvinner. 39 prosent av de mannlige bilistene i undersøkelsen mener de er bedre sjåfører enn gjennomsnittet, mens bare 18 prosent av kvinnene svarer det samme.

- Vi vet også at de aller fleste som blir drept i trafikken hvert år, er sjåfører av bil. Det gjør tallene enda mer urovekkende. Dette indikerer at det ikke er samsvar mellom troen på egen fortreffelighet og de faktiske ferdighetene, sier Rastad.

Alderdommelig overmot

Undersøkelsen viser at det er menn mellom 30 og 59 år som er mest trygge på egen kjøring, mens de yngre har et litt mer balansert syn på sine manøvreringsevner. Bilister i Oslo og Akershus skiller seg klart ut som de mest selvsikre sjåførene. 41 prosent av bilistene i disse to fylkene anser seg selv som bedre sjåfører enn gjennomsnittet. Sørlendingene og vestlendingene følger på andre plass med en prosentandel på 31 prosent som synes de selv er bedre sjåfører enn gjennomsnittet.

- At de yngre har litt mer begrenset syn på sine kjøreegenskaper er positivt, og det kan tyde på at holdningskampanjene rettet mot de yngre har virket. Men det er fortsatt altfor mange unge mennesker som omkommer i trafikken hvert år, sier Rastad.

32 mennesker døde på norske veier i juni i år, det er en økning på cirka 50 prosent sammenlignet med juni 2007.

- Sommermånedene er høysesong for ulykker, og mange er på veien på steder de ikke er vant til å ferdes. Det kan skape mange farlige situasjoner. Kjør forsiktig og ta pauser underveis, råder Rastad.