I samarbeid med Kreftforeningen arrangerer prosjektet Orkdalsmodellen et folkemøte for alle interesserte i Børsa samfunnshus i Skaun.

Les også: Kjærkommen gave til legesenteret

Les også: Russen er stolt over å få bidra

Møtet som holdes førstkommende onsdag kveld, vil innledes og avsluttes av Anne Kari Knutsen fra St. Olav Hospital og Gina Bøe fra Kreftforeningen som vil informere om forskjellige tilbud til pasienter og pårørende.

Under samtalen vil det være mulig for publikum å stille spørsmål til panelet.

Seks paneldeltagere

Det vil være seks paneldeltagere til stede, disse er Kari Os Eskeland som vil representere pårørende, Mariell Toven er pasientrepresentant, Anne-Lise Eidsvåg er kreftsykepleier ved kreftpoliklinikk Orkdal, Hilde Hansen som er fastlege, Liv Ågot Hågensen som er kreftsykepleier for kommunen og Dagfinn Bjerkestrand som er prest.

Sykehjemslege og spesialist i palliasjon, Peder Broen, vil også være med i panelet.

Hovedtema vil være å kunne snakke åpent om kreftsykdom og døden, og møtet vil arrangeres som en samtale mellom paneldeltagerne og ledes av Linda Skjærvik fra Kreftforeningen.

Informasjon

Andre målsettinger med møtet er å nå ut med informasjon og hva lindrende behandling er og hva det er helsevesenet kan bidra med ved alvorlig sykdom og død.

Hvordan unngå overbehandling og hvordan oppnå en åpen kommunikasjon med pårørende og med helsepersonell som referanser, er også tema.

Før samtalen mellom deltagerne vil Børsa og Buvik Sanitetsforening servere kaffe og kaker. Espen Tørset, Gaute Hansen og Robert Øyum-Jakobsen vil stå for kulturelle innslag.

Hemne

Den 18. august vil samme møtet arrangeres på Kulør`n i Hemne, da med noen andre paneldeltagere og annet kulturelt innslag.

Mer informasjon om program kan man finne på www.pallasjon-midt.no

toril.sopstad@tronderbladet.no

412 81 318