- Vi må ha kontroll på rovdyrbestanden, sier Gunn Iversen Stokke (Sp) som nettopp er blitt valgt inn i den regionale rovviltnemnda.

Nemnda

Rovviltnemnda er for begge trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal. Per Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus er varamedlem for Stokke. Nemnda har ett medlem fra Sør-Trøndelag, ett fra Møre og Romsdal og to fra Nord-Trøndelag. I tillegg skal to faste medlemmer oppnevnes av Sametinget.

Stokke bebuder at hun på nyåret vil kalle inn blant annet beitenæringa for å få mer informasjon om hva beitenæringa er opptatt av.

Bestemmes lokalt

Forgjengeren Arne Braut (Sp) var særlig opptatt av lokale råderett over rovdyrkvoter, og han var ofte oppgitt over at rovviltnemndas vedtak om gaupekvoter ble overprøvd.

Lokal råderett og minst mulig overprøving fra høyere hold, er også en prinsippsak for Stokke som ble fylkesvaraordfører etter valget sist høst. Stokke sier at hun er veldig klar på at forvaltninga må skje der rovdyrene er.

- Jeg kommer også til å prøve å få informasjon om hvorfor det er tusenvis av rovdyr på svensk side og få ifølge tellinger på norsk side. Dette synes jeg er merkelig, sier Stokke.

Prioriterte beiteområder

Stokke mener det må bli prioriterte beiteområder der det raskest mulig må tas ut skadevoldende rovdyr, og at dette er noe rovviltnemnda må bli enig innad om.

- Jeg er ikke imot rovdyr, og jeg ønsker å ha dem i Norge.  Men det skal være en kontrollert bestand. I prioriterte beiteområder skal det ikke være jerv og bjørn, sier Stokke.

Forollhogna

Stokke synes det er beklagelig at rovdyr kommer inn i beiteområder som i Forollhogna når bønder stiller opp for å hjelpe bønder i Hedmark. I fjor sommer var det dårlig beite på sørsida av Forollhogna, og hundrevis av sauer ble sluppet på Midtre Gauldal-sida. Så dukket det opp ulv som gikk til angrep på sauer, og to sauer døde som følge av ulveangrep.

Les også: satte i gang ulvejakt

Hun har aldri selv opplevd å miste husdyr som følge av rovdyrangrep, men hun har sett rovdyrangrep på lam.

- Jeg var på et møte i Agdenes, og da var det ei gaupe som angrep tre lam. Vi løp ut og de fikk avlivet lammene. Tenk hvis lammene hadde blitt angrepet i utmarka og de hadde blitt gående lenge før de døde. Både dyr og husdyreier blir påført store lidelser. Det ville ha vært annerledes med et rovdyr som tar ett dyr om gangen enn at de dreper for fote, sier Stokke.

Les også: om rovdyrskader i Midtre Gauldal