Stadig flere lesere besøker tronderbladet.no, noe som indikerer at satsingen på nettet gir resultater. Vi trenger likevel innspill som kan bidra til forbedring. Spørsmålene i leserundersøkelsen er enkle å besvare. Det tar cirka fem minutter å delta.

Svar på undersøkelsen her

Alle som besvarer undersøkelsen er med i trekningen av ett universalgavekort pålydende 1000 kroner. Undersøkelsen gjennomføres av Visendi Analyse som har spesialisert seg på elektroniske markedsundersøkelser.

- Vi har doblet antallet unike brukere det siste året, og nå er vi i ferd med å stabilisere oss rundt 400.000 sideoppslag i måneden, forteller redaktør og daglig leder Krister Olsen.

Han er svært godt fornøyd med utviklingen på nettet. Statistikken viser også at nettbrukerne ser ut til å bruke mer tid på nettavisa til Trønderbladet enn før.

- Derfor er det viktig for oss å få en tilbakemelding på hva folk synes, og hva de eventuelt mener vi kan forbedre oss på.