Rådmannen ser på virksomheten som ulovlig og skjemmende og tilrår komite for teknikk og miljø å forlange eiendommen ryddet og all aktivitet innstilt senest 1. mai i år.

Nå snakker vi på ingen måte om en biloppstillingsplass med Rissa-dimensjoner, ettersom kommunen på sin siste befaring i januar i år registrerte 10 ¿ 15 bilvrak. Likevel har kommunen mottatt flere henvendelser fra nabolaget om at virksomheten er skjemmende og til tider til hinder for den allmenne ferdsel på lokalvegen forbi eiendommen.

Så ligger da også virksomheten åpent til i terrenget, og bygningsmyndighetene i Melhus er enige i at pågående aktivitet skjemmer omgivelsene. Bilparken er da også lett synlig for forbipasserende både på E6 og jernbane i tillegg til lokalvegen.

Forurensing

Bilverksted i stedet

- Det har vært mekanisk verksted i lokalene før, minner han om. Slik han ser det kan det ikke være noe i vegen for slik virksomhet igjen.

- Bygget står her og noe må det da kunne brukes til, tilføyer han i håp om å bli hørt i kommunen.

Legges ned? Det er Orkdal Bilopphuggeri som har avdelinga på Ler som kommunen etter alt å dømme kommer til å forlange nedlagt.