I BRUK: Trafikken flyter fint på den nye Korporalsbrua på E6 mellom Støren og Soknedal. I bakgrunnen gammelbrua som skal bevares som et kulturminne.