Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag mener at midtnorske forbrukere og bedrifter er kommet opp i en uholdbar kraftsituasjon. - Det at Midt-Norge er definert som et eget prisområde har allerede fått betydelige negative konsekvenser, påpekes det fra fylkesmøtet.

I perioder det siste året har strømprisene vært fem ganger så høye i Midt-Norge som på Østlandet. En beregning som er gjort viser at strømkundene i de tre midtnorske fylkene har betalt over to milliarder kroner mer enn kundene på Østlandet de siste tolv månedene, hevder fylkesmøtet.

En middels stor mekanisk virksomhet betaler 200.000 kroner mer i strøm enn sine konkurrenter på Østlandet. Enkelte bedrifter i Trøndelag har allerede lagt ned sin virksomhet med høy strømpris som begrunnelse, hevdes det fra KS.

- Dersom ikke situasjonen endres, vil dette få ytterligere store og negative utslag. Både i forhold til vekstmulighetene for eksisterende næringsliv, og for mulige nyetableringer. Det er all grunn til å tro at vi vil se en økende grad av utflagging av arbeidsplasser til andre deler av landet eller til utlandet, på samme måte som potensielle etablerere vil velge andre steder enn Midt-Norge for å etablere seg, uttaler fylkes-KS.