Med seks mot fem stemmer har Melhus formannskap vedtatt å innføre midlertidig byggeforbud i Melhus sentrum. Forbudet gjelder i to år.

Avgrenset område

Formannskapet har vedtatt at byggeforbudet eller byggestoppen som opposisjonen omtaler det som, er avgrenset til området mellom Meeggen bru og fram til fylkesveg 708 (tverrforbindelsen). Byggeforbudet gjelder for deler av Melhusjordet. Årsaken til at ikke hele Melhusjordet som skal bli til Melhustunet er tatt med i forbudet, er at formannskapet vil gi åpning for bygging av politistasjon sør der om politistasjon sør kommer til Melhus. I vedtaket heter det at unntak fra byggeforbudet kan gis til bygg som har fått dispensasjon og rammetillatelse fra før, og for samfunnsnyttige tiltak.

Les også: Varslet om byggeforbudet

Tidligere har flertallsgruppa Ap, H og KrF varslet et midlertidig byggeforbud, og dette er nå vedtatt at formannskapet.

Mener det er unødvendig

Opposisjonen er imot et byggeforbud, og mente det var unødvendig fordi det går an å lage en sentrumsplan uten å ha et byggeforbud.

Merethe Moum fra Melhuslista var blant dem som tok til orde for ikke å innføre et byggeforbud.

- Jeg synes det er positivt at det skal lages en sentrumsplan. Men forbudet er feil medisin. Dette er et kraftig signal, og kan gi omdømmetap for Melhus. Investeringslysten kan forsvinne. Vi vil ikke se effekten av dette før om 3–5 år. Da har interessenter funnet andre steder, sa Moum.

Pust i bakken

Varaordfører Stine Estenstad (H) argumenterte for et byggeforbud i to år, og viste til at Orkanger har hatt det.

- Vi har prøvd i mange år å planlegge Melhus sentrum. Trykket gjør at det er vanskelig å si nei, sa Estenstad.

Estenstad sa også at det er viktig å ta en pust i bakken, og at hun ikke kan forstå at utbyggere på Gimsøya er bekymret for et byggeforbud i to år når Gimsøya har vært godkjent siden 2006. Flertallsgruppa mener næringslivet ikke ser mørkt på et midlertidig byggeforbud slik opposisjonen framholdt under formannskapsmøtet.

foto
- Nesten alle rister på hodet, sa Merethe Moum fra Melhuslista under formannskapsmøtet om byggeforbudet.