Kvartalstallene fra konkursregisteret viser en merkbar økning i antallet konkurser her til lands. I snitt økte tallet på konkurser med 14,3 prosent. Sør-Trøndelag ligger således over landsgjennomsnitttet.

Når det gjelder tvangsavviklinger er ikke tallene like dystre for vårt fylke. 34 tvangsavviklinger hittil i år er fem færre enn i samme periode i fjor. På landsbasis øker imidlertid også antallet tvangsavviklinger.

- Trolig er det den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet som vi nå kan avlese i antallet konkurser og tvangsavviklinger, sier underdirektør ved Konkursregisteret i Brønnøysund, Karl Erik Rørmark, i en pressemelding.