Bjørn Hovstad (Sp) tror Størens planlagte storstue Gauldal skole- og kultursenter blir utsatt:

- Kommunen har ikke råd til å bygge nå og til planlagt pris.

Gauldal skole- og kultursenter (Gsk) har en foreløpig budsjettert prislapp på 147 millioner kroner. Utbygginga skal finansieres både av Midtre Gauldal kommune og av fylkeskommunen. Det blir nå jobba med å få utbygginga billigere. Men på grunn av at Midtre Gauldal må spare 20 millioner kroner og kutte ned på bemanning innen eldreomsorg og skole trur ikke Hovstad det blir utbygging med det første:

- Det er antageligvis ikke realistisk at Gauldal skole- og kultursenter blir bygd innen den planlagte tidsfristen. Jeg tror ikke det blir byggestart i 2009 eller 2010 av flere grunner. Det er også noe med at fylkeskommunen skal komme med et betydelig pengebidrag, og det tar tid. Jeg meiner det fremdeles er en for stor totalkostnad av prosjektet for at det skal være gjennomførbart. Det er i alle fall umulig om kostnadene fortsatt skal være på samme nivå som i dag, da har de ikke muligheter til å gjennomføre det, sier Senterpartipolitiker Hovstad.

- Forsøk på rask bygging kan velte heile prosjektet

Ifølge den vedtatte økonomiplana skal byggearbeidet startes i 2008/2009.

Etter plana skal Gsk huse både ungdomsskolen på Støren å den videregående skolen. I tillegg skal Gsk huse et bibliotek og ha en storsal som kan brukes til alt fra fellesforelesninger til konserter. I all hovedsak blir det en ny fellesskole. I dag har spesielt ungdomsskolen har akutt behov for et nytt bygg. Hovstad trur forsøk på å bygge den nye storskolen kan slå beina under heile prosjektet:

- Skal en få dette gjennomført må en være nøktern på kostnadene og på tidspunktet en vil bygge, slik at en har råd til det, uten at det går ut over alle andre oppgavene kommunen skal løse.

– HAR IKKE RÅD NÅ: Under formannskapsmøte mandag 19. mai fortalte Bjørn Hovstad at han meiner 147 millioner kroner er ei for stor investering for Midtre Gauldal. Fra venstre: Bjørn Hovstad(Sp), Jens Gunnar Fløttum (Sp), Aina Midthjell Reppe (Ap), varaordfører Kristian Gunhildsøien (H) og ordfører Erling Lenvik.