En opptrapping av streiken i Skaun kommune vil ramme skoler og barnehager fra onsdag.

Onsdag tas 72 nye fagorganiserte ut i streik i Skaun kommune. Dermed er totalt 104 personer tatt ut i streik i arbeidskonflikten mellom Fagforbundet og kommunen.

- I opptrappingen blir det tatt ut fagorganiserte i alle barnehager og skolefritidsordninger (SFO) i kommunen, sier Egil Langmo, streikeleder i Skaun kommune.

Også vaktmesterne og renholderne på barne- og ungdomsskolene i kommunen tas ut i streik fra onsdag.

- Enhetslederne sitter mandag ettermiddag i møter for å se på hvordan de ulike enhetene rammes av streiken. Det er for tidlig å si hvorvidt noen barnehager eller SFO må stenge på grunn av streiken, sier rådmann Katrine Lereggen i Skaun kommune.

Rådmannen forteller at de strekende er fordelt mellom de ulike enhetene, og at det ikke ser ut som noen rammes spesielt hardt.

Info på nett

Skaun kommune legger fortløpende ut informasjon om streikeomfanget på sine nettsider, og Lereggen oppfordrer foreldre til å følge med der, i tillegg til at de vil få nærmere informasjon fra sine skoler og barnehager i dag.

Mandag ettermiddag hadde kommunen lagt ut informasjon om at kun 20 barn vil få plass på SFO ved Venn skole onsdag. Torsdag skal SFO være stengt.

Fra fredag i forrige uke er 32 personer innen administrasjon og tekniske tjenester i kommunen tatt ut i streik. Dette gjelder sekretærfunksjoner på rådhuset og ved skolene, vaktmestere og renholdere på rådhuset og hele uteseksjonen.

Streiken rammer ingen skoler og barnehager i Melhus og Midtre Gauldal.

Arbeidskonflikten mellom kommunene og Fagforbundet har pågått siden fredag. På onsdag vil i overkant av 48.000 fagorganiserte på landsbasis være ute i streik. Likelønn er en viktig kampsak.

MØTE: Katrine Lereggen forteller at enhetslederne mandag møttes for å diskutere streiken. Foto: Torill Ustad Stav