Arbeiderpartiets ungdomskandidat har allerede gjort unna sitt første fylkestingsmøte, og da var det konstituering som sto på dagsorden.

- Det var interessant å være på konstitueringa. Jeg lærte mye nytt og så hvordan ting skal gjøres rent formelt, sier Per Olav.

Han sto på 34. plass på lista til Melhus Arbeiderparti, og føk opp til en 16. plass etter at velgerne ville noe annet enn nominasjonsmøtet. Dermed kom han med på varamannslista, og kan bli innkalt til kommunestyremøtene også. Grunnen til at han valgte å satse på fylkestinget først og fremst, var at han tror det kan bli spennende å se om fylkeskommunen blir omgjort til region.

Veisaker

Som fylkestingsrepresentant har han kommet med i utvalg for samferdsel, areal og miljø som for øvrig ledes av lersbyggen Ola Huke (SV).

- Ny E6 bør absolutt på plass, men den står ikke i Norsk transportplan så vidt jeg vet. Først må vi få kartlagt traseen. Mange fylkesveier trenger oppgradering, og det er mange prosjekter på gang som veier på Fosen og Hitra samt rv 708 og Bennavegen, sier Per Olav.

Det blir en del bilkjøring til jobben ved Veterinærinstituttet i Trondheim, og han mener at han kjører alt for mye bil.

- Jeg prøver å ta bussen så ofte jeg kan, og vi må se på kollektivtilbudet. Vi må gjøre det slik at det blir enklere for folk å ta buss eller tog, og spesielt på strekninga til og fra Trondheim må vi få bort arbeidstrafikken. Vi må få ordnet med parkeringsplasser for pendlere på Melhus og oppover dalen, sier Per Olav.

Selv er han oppvokst i en fylkesvei som melhuspolitikerne lenge har ventet på ei avklaring om. De første eks årene av livet bodde han på Høyeggen. Så kjøpte foreldrene telefonsentralen Televerket nettopp hadde flyttet fra i Varmbuvegen. Den besto av to bygg, og foreldrene pusset opp det ene slik at det ble beboelig. Det andre ble omgjort til kontorbygg der foreldrene hadde kontor.

- Mamma drev med kjerringråd, og solgte urter, te og ga råd. Jeg var ikke prøvekanin. Far er sivilingeniør innen elektronikk og drev eget firma, forteller Per Olav.

Nå er begge husene i Varmbuvegen solgt og de har flyttet til Strandvegen som er en annen fylkesveg melhuspolitikerne har håpet på en løsning for. Per Olav har tre eldre halvsøsken, og han liker seg så godt i Melhus at han vil bo der.

Startet tidlig

Den politiske karrieren startet han allerede på Gimse ungdomsskole.

- Det var et veldig sterkt AUF-lag på skolen. Politikken har jeg fått inn gjennom morsmelka. Morfar var partisekretær i Arbeiderpartiet, og mor og søsken har vært politisk aktive. Det er sterke tradisjoner i familien for politikk, og jeg var ikke i tvil om hvilket parti jeg skulle velge. Gjennom AUF får jeg treffe likesinnede. AUF er en veldig solid organisasjon, sier Per Olav.

Han ble med i styret for Melhus AUF i 2001, medlem av fylkesstyret og i 2006-2007 var han nestleder i Sør-Trøndelag AUF. Nå er han sekretær i Melhus Ap.

Utdanninga tok han på Melhus videregående skole, og han gikk da sammen med Knut Gravråk som for fire år siden kom inn i Melhus kommunestyre og også har hatt en periode på Stortinget som vararepresentant. Gravråk har nå valgt å konsentrere seg om betongbilkjøring.

På jobben som faglaborant ved Veterinærinstituttet, undersøker han prøver for sauebesetninger for å teste for e-colibakterier. Bakteriene er fryktet etter at ett barn døde, og flere ble alvorlige syke etter å ha spist spekepølse med fårekjøtt.

- Vi tester også for sykdommer som kan overføres til mennesker. Jeg spiser det meste selv om jeg vet at mye kan være halvskummelt. En kan ikke være for forsiktig, sier Per Olav.

Bomskudd

Per Olav har mer enn nok å gjøre, og i tillegg til politikken bruker han tid på å være håndballtrener for Heimdal gutter 15. Tidligere har han spilt håndball i Melhus og for Kattem. Blir det tid til overs i helgene, går han gjerne på jakt eller fiske. I høst har han gått på fuglejakt sammen med kompisgjeng, og han finner mest spenning i jakt i skogen. Per Olav sier lattermildt at jaktlaget heter "Bomskudd".

ENERGISK: Dagene er for Per Olav Hopsøs del fylt med en rekke aktiviteter, og de spenner fra jobb, politikk til ulike hobbyer.