Hvis Helgemo velges inn i kommunestyret blir hans første befatning med lokalpolitikkens styre i Midtre Gauldal.

- Jeg er ganske så fersk ja, og blir førstereisgutt hvis velgerne ønsker det, sier rørleggeren til Trønderbladet.

Samtidig lover Helgemo å gjøre en skikkelig jobb hvis han velges inn.

- Som i alle andre sammenhenger akter jeg å gjøre jobben skikkelig hvis jeg blir satt til å gjøre den, men det blir alltids ut fra de forutsetningene en har, sier han.

- Hvorfor er du øverst på lista?

- Forhåpentligvis fordi partiet ønsker at jeg skal gjøre en skikkelig jobb i kommunestyret.

Helgemo brenner for miljø og energipolitikk, og lover å kjempe for fornybar energi. Han er for utbygging av små kraftverk i Midtre Gauldal.

- Jeg mener det er god miljøpolitikk å la mikro og minikraftverk få utvikle seg videre i kommunen, sier han.

Les hele intervjuet i Trønderbladet 10. april eller pdf-utgaven!

Sosialistisk venstrepartis valgliste for kommunevalget i Midtre Gauldal:

1. Arnt Roar Helgemo (41), Singsås

2. Jens Olav Hov (45), Budalen

3. Tove Solem Helgemo (30), Singsås

4. Terje Fagereng (55), Singsås

5. Kjersti Skjevdal (37), Støren

6. Arvid Haukli (58), Soknedal

7. Jens Ivar Gynnild (53), Støren

8. Berit Broen (42), Budalen

9. Gunn Johnsen (53), Støren

10. Gudmund Refseth (65), Singsås

11. Liv Iren Storli (32), Budalen