20 prosent av de unge i Midt-Norge får støtte av foreldrene til kjøp av bolig. Det er noe lavere enn landet for øvrig. Foreldrene i Midt-Norge gir i gjennomsnitt 410.000 i slik boligstøtte, noe som er høyest i landet. Det viser en undersøkelse foretatt av Sparebankforeningen.

Det er dyrt å være nykommer i boligmarkedet. Boligprisene har steget mye de siste årene, og mange er derfor bekymret for de unge som må ta opp høye lån for å kjøpe bolig. En landsomfattende undersøkelse foretatt av Sparebankforeningen (Norstat) viser imidlertid at 1 av 4 unge får økonomisk hjelp fra foreldrene i forbindelse med boligkjøpet. Halvparten av foreldrene sier de har planer om å gi mer.

I undersøkelsen ble det også spurt om størrelsen på beløpet man fikk, samt hvorledes den økonomiske støtten ble gitt. Gjennomsnittsbeløpet for hva de unge fikk i Midt-Norge var 410.000. Dette er samme snittbeløp som unge fra Vestlandet fikk, og høyest i landet. Landsgjennomsnittet var på 375.000 kroner.

Det er stor forskjell på hva slags støtte de unge mottar fra foreldrene. Forskudd på arv, rene gave/pengebeløp og kausjon står imidlertid for over 90 prosent av den økonomiske støtten.

Det er først og fremst de unge i byene som får økonomisk støtte, og 6 av 10 av de som får støtte i Midt-Norge bor i en by.

Foreldrestøtten henger sammen med inntekten til foreldrene. 25 prosent av foreldre med inntekt inntil 500.000 kroner har støttet barna ved boligkjøp, og andelen som støtter barna øker i takt med inntekten. Når det gjelder de med inntekt over 1 mill kroner svarer 45 prosent av foreldrene at de har hjulpet barna økonomisk ved kjøp av bolig.