– Stusser på at de vil bruke 52 millioner kroner på Energiparken