Kollektivselskapet AtB og Trøndelag fylkeskommune skal teste ut elektriske veger i Trondheim de neste årene. Målet med pilotprosjektet er å kunne tilby dynamisk induktiv lading i vegbanen slik at kjøretøy kan lades i fart. Dersom pilotprosjektet lykkes, kan det bety at flere busslinjer i Trondheim elektrifiseres. Enova støtter prosjektet med 6,4 millioner kroner.

- Veitrafikken står for 18 prosent av Norges klimagassutslipp. Derfor er det avgjørende at vi utvikler teknologi som bidrar til utslippskutt på våre veier. Dynamisk induktiv lading er en ung teknologi som vil gi oss verdifull kunnskap om vegen videre. Enova støtter de som går foran og vi vil følge prosjektet med interesse, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Grave ned infrastruktur

Induktiv lading er en teknologi hvor strøm overføres trådløst fra et felt under veidekket og til én eller flere mottakere i kjøretøyet ved hjelp av induksjon. Når kjøretøyet er i fart, kalles det dynamisk induktiv lading. Testområdet for piloten blir på Sandmoen bussdepot sør for Trondheim. Inne på depotområdet skal infrastruktur graves ned i veien slik at to testbusser kan kjøre ruten gjennom en hel vinter. Pilotprosjektet vil gi kunnskap om hvordan funksjonaliteten og holdbarheten til dynamisk induktiv lading er i kalde og våte klimatiske forhold

– Samtidig vil prosjektet gi god kunnskap om bruk av effekt og eventuelle strålingslekkasjer, sier Skjærvik i en pressemelding.

Metrolinjene neste

41 prosent av alle påstigninger i Trondheimsområdet skjer på en av AtBs metrolinjer. Dette er sentrale, langtgående busslinjer som kjøres intensivt og som bruker mye energi. En av utfordringene har vært nettopp hvordan disse store bussene skal lades.

– Lykkes vi med pilotprosjektet, vil ikke metrobussene trenge like store batteripakker. Vi slipper høy ladeeffekt på ladestasjonene og vi vil få lavere driftskostnader, sier Pål Revheim, seniorrådgiver teknologi og forretningsutvikling i AtB.

– Gleder oss til å komme i gang

Pilotprosjektet drives av Trøndelag fylkeskommune, AtB og Miljøpakken. Miljøpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Ambisjonen mellom partene er høye: Alle busser i stor-Trondheim skal være utslippsfrie fra oppstart av ny kontraktsperiode i 2029.

– Dette er veldig spennende, og vi gleder oss til å komme i gang med pilotprosjektet. Vi har lenge jobbet for å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger, og lading undervegs kan være nødvendig for å få elektrifisert disse viktige metrolinjene, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Innovasjon på internasjonalt nivå

Det er få elektriske veier med dynamisk induktiv lading i verden. Den nærmeste testbanen ligger på Gotland i Sverige. Prosjektet i Trondheim representerer innovasjon på internasjonalt nivå og det knytter seg derfor stor interesse til erfaringene fra prosjektet.

-Både Trøndelag fylkeskommune og AtB har god tradisjon for å dele informasjon om de prosjektene de gjennomfører. Deling av informasjon vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for aktører som vurderer dynamisk induktiv lading, noe som igjen kan forhindre kostbare feilinvesteringer, sier Skjærvik.