Skulle få inn flere gutter etter påpakning fra kontrollutvalget

foto