Ifølge NRK trafikk er det trafikale utfordringer langs E6 i sørgående retning ut fra Trondheim i retning Melhus.

– Høyre felt stengt i toppen av Okstadbakken i retning City Syd på grunn av buss med stans. Berging på vei, skriver NRK trafikk på Twitter klokka 14.48.