Lette med drone etter melding om personer på flukt fra elgku og kalver